Publikacje Ex

Najciekawsze publikacje w jednym miejscu. 
Zawsze reagujemy na aktualne zapotrzebowania rynkowe. Publikacje (artykuły, prezentacje, i inne) są odpowiedzią na aktualnie interesujące pytania.

Punkt 

kontaktowy Ex

Ex contact point · Ex-Kontaktstelle · Kontaktní bod Ex · Point de contact Ex · Ex punto de contacto · Ex kontaktinis punktas · Ex kontaktpunkts · Ex kontaktpunkt · Ponto de contato Ex · Контактное место Ex · Kontaktný bod Ex · Ex kontaktpunkt · Temas noktası Ex · Контактне місце Ex · Ex kapcsolatpont · Punto di contatto Ex · Kантактны пункт Ex · Ex-yhteyspiste · Ex contactpunt · Punct de contact Ex · Punkt kontaktowy Ex

Publikacje

W tym dziale przedstawiamy ciekawe naszym zdaniem publikacje, są to zarówno publikacje autorskie jak i oficjalne poradniki przydatne dla osób zajmujących się tematyką zabezpieczeń przed wybuchem.

 

 

Poradniki / Guides

 

Rysunki i dokumentacja na potrzeby certyfikacji urządzeń Ex – przewodnik

Niebieski przewodnik. Wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej

Guide to application of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the law of the Member States relating to Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres

ATEX 2014/34/EU Guidelines ed. 5 (April 2024)  (ENG)

Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
Poradnik do dyrektywy 1999/92/WE (ATEX user)
on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ENG)

 Prezentacje / Presentations

 

Konferencja on-line: My Industry 2021, 22.04.2021
Foreign mission: TAIEX 2018, dr M. Górny, (ENG)
Konferencja: Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 13-14 listopada 2018 r. Warszawa
Konferencja: Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 13-14 listopada 2018 r. Warszawa
Konferencja: I Forum Bezpieczeństwa Zakładów Wytwórczych Energii, Łodź, 13-14 marca 2018 r.
Konferencja: II Forum Bezpieczeństa Przemysłu Drzewnego, Łódź, 24 października 2018
Konferencja: V Międzynarodowa Konferencja HAZEX Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w przemyśle, Kraków, 26-27 października 2017

 Publikacje / Papers

Wydawnictwo: Przegląd górniczy, nr 11-12/2020, Katowice, dr inż. M. Górny
Wydawnictwo: Physikalisch-Technische Bundesanstalt Otto von Guericke Universität Magdeburg, ISHPMIE 2020 M. Górny, X, Lefebvre (ENG)
Wydawnictwo: Ex-Magazine 2013 dr inż. M. Górny. (ENG)
Wydawnictwo: Napędy i Sterowanie nr 10/2017
Wydawnictwo: Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego „Inspektor” nr 4/2017, str. 13- 15, dr inż. M. Górny.
Publikacja w miesięczniku: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, dr inż. M. Górny.
Ulotka. O nas, ExKontakt
Wydawnictwo: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99), dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101), dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” nr 5(261)/2016, dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2012 (95), dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: kwartalnik techniczny „Magazyn Ex” nr 1/2014 (31), dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 80/2008, dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: Magazyn Ex nr 4/2010 (20), dr inż. M. Górny.
Wydawnictwo: Książka Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod redakcją M. Górnego
Wydawnictwo: Książka Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod redakcją M. Górnego
Wydawnictwo: Książka Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia. Część 2. Praca zbiorowa pod redakcją M. Górnego
Wydawnictwo: Książka Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia. Część 2. Praca zbiorowa pod redakcją M. Górnego

All rights reserved copyright © Since 2019 ExKontakt