Kompendium wiedzy z obszaru Ex

Zdobywając wiedzę inwestujemy w siebie. 
Dzięki postępowi technicznemu, aktualny stan wiedzy ulega ciągłemu rozwojowi. W UE podejście do zagadnień Ex jest jednolite. Zdobywając wiedzę w Polsce zdobywasz ją na rynek UE i rynki, dla których UE jest wzorem.

Punkt 

kontaktowy Ex

Ex contact point · Ex-Kontaktstelle · Kontaktní bod Ex · Point de contact Ex · Ex punto de contacto · Ex kontaktinis punktas · Ex kontaktpunkts · Ex kontaktpunkt · Ponto de contato Ex · Контактное место Ex · Kontaktný bod Ex · Ex kontaktpunkt · Temas noktası Ex · Контактне місце Ex · Ex kapcsolatpont · Punto di contatto Ex · Kантактны пункт Ex · Ex-yhteyspiste · Ex contactpunt · Punct de contact Ex · Punkt kontaktowy Ex

Edukacja

 

Nasza działalność edukacyjna pokrywa cały obszar Ex. Zarówno tematy objęte dyrektywami UE (ATAX i ATEX user) jak i spoza tych obszarów.
Nie ma tematu z zakresu zabezpieczenia przed wybuchem, w którym nie mamy doświadczeń szkoleniowych. Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie edukacyjne pozwala tak sądzić. Bez względu czy interesuje Cię konstruowanie urządzeń, bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona odgromowa, przeglądy i konserwacje, czy naprawy urządzeń, czy jesteś producentem czy zajmujesz się oceną i certyfikacją urządzeń i systemów ochronnych odpowiemy na Twoje potrzeby.

Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem prowadzone są w cyklu dwusemestralnym przez Główny Instytut Górnictwa, dla uczestników studiów jest możliwość uzyskania dofinansowania.

Studia w dwusemestralnym cyklu akademickim realizowane są przez uznanych w kraju ekspertów wywodzących się ze środowiska akademickiego i inżynierskiego. Studia adresowane są do osób eksploatujących bądź projektujących instalacje, w których występują atmosfery potencjalnie wybuchowe (przestrzennie zagrożenia wybuchem).

Program studiów oparty jest na wiedzy akademickiej, eksperckiej, na praktyce wynikającej z badań laboratoryjnych, analiz zagrożeń oraz z badań powypadkowych.
Przekazywane wiadomości oparte są na aktualnym stanie wiedzy, np. podczas studiów omawia się informacje podane w ok. 120 normach.

Tematyka

 • Wybuchowość pyłów, gazów i par cieczy palnych
 • Wyroby przeciwwybuchowe – wymagania prawne
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe – techniki zabezpieczeń
 • Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Metodyka oceny ryzyka zapłonu od urządzeń przeciwwybuchowych
 • Urządzenia i systemy iskrobezpieczne, promieniowanie optyczne a zagrożenie wybuchem
 • Powtarzalność produkcji urządzeń przeciwwybuchowych
 • Systemy ochronne w instalacjach pyłowych
 • Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach Ex
 • Przestrzenie zagrożone wybuchem – klasyfikacja i dobór urządzeń
 • Eksplozymetria
 • Poważne awarie przemysłowe – dyrektywa SEVESO
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń
 • Przerywacze płomienia, przeciwwybuchowe napędy spalinowe oraz wentylatory Ex
 • Organizacja bezpieczeństwa pracy
 • Ryzyko w przestrzeniach zagrożonych wybuchem związane z miejscami pracy
 • Elektrostatyka
 • Praktyka badań urządzeń przeciwwybuchowych – wizyta w laboratoriach KD „BARBARA”
 • Zastosowanie metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Studenci otrzymują materiały wykładowe w wersji elektronicznej jeszcze przed zajęciami aby mogli się przygotować do ew. pytań i dyskusji, a każda edycja studiów nadąża za aktualnymi zmianami i potrzebami rynkowymi.

All rights reserved copyright © Since 2019 ExKontakt