Wsparcie dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw

Poufność i życzliwość.
Wszyscy nasi klienci: od producentów wyrobów, przez jednostki notyfikowane, certyfikujące, organy administracji po użytkowników są dla nas tak samo ważni. Jesteśmy dla Ciebie.

Punkt 

kontaktowy Ex

Ex contact point · Ex-Kontaktstelle · Kontaktní bod Ex · Point de contact Ex · Ex punto de contacto · Ex kontaktinis punktas · Ex kontaktpunkts · Ex kontaktpunkt · Ponto de contato Ex · Контактное место Ex · Kontaktný bod Ex · Ex kontaktpunkt · Temas noktası Ex · Контактне місце Ex · Ex kapcsolatpont · Punto di contatto Ex · Kантактны пункт Ex · Ex-yhteyspiste · Ex contactpunt · Punct de contact Ex · Punkt kontaktowy Ex

Punkt kontaktowy Ex

Punkt kontaktowy Ex (ATEX, ATEX user, strefy Ex, zagrożenie wybuchem, urządzenia przeciwwybuchowe, urządzenia Ex).

Naszą misją jest wsparcie przedsiębiorstw, przedsiębiorców, kadry technicznej i BHP w zakresie zabezpieczeń przed wybuchem. Wymagania prawne nakładają na pracodawców szereg obowiązków, to pracodawca: stosuje środki, dokonuje przeglądu, dokonuje oceny ryzyka, zapewnia bezpieczeństwo i właściwy nadzór, klasyfikuje strefy, zapewnia spełnienie minimalnych wymagań, oznacza znakiem ostrzegawczym, sporządza Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, zapewnia szkolenie i ubiory, zapewnia warunki ewakuacji.

Nie zrobimy tego za Ciebie, ale dzięki naszemu wsparciu to Ty zrobisz to najlepiej, bo Ty ponosisz odpowiedzialność.

Nasi eksperci pracują we wszystkich komitetach technicznych PKN, które zajmują się zabezpieczeniami przed wybuchem, mają wieloletnie doświadczenie techniczne i dydaktyczne, są autorami wielu publikacji z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem.

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem, potrzebujesz wsparcia merytorycznego w kontaktach z kontrahentami, obawiasz się czy nie wziąłeś na siebie za dużej (niekorzystnej) odpowiedzialności, eksportujesz bądź importujesz wyroby przeciwwybuchowe, masz wątpliwości co do zasad regulujących wspólny rynek UE?

 

Oto jesteśmy!

 

Dane kontaktowe
ExKontakt sp. z o. o.
40-095 KATOWICE, ul. Stawowa 11/3
tel. +48 32 335 34 72

Masz pytania?

Chcesz być naszym abonentem?

Potrzebujesz wsparcia?

 

 

 

Napisz do nas    All rights reserved copyright © Since 2019 ExKontakt