W dniach 27 do 31 lipca miała miejsce 13 konferencja ISHPMIE (13th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions). W bieżącym roku konferencja była organizowana przez PTB w Niemczech. Mimo, że tym razem w miejsce bezpośrednich spotkań wykorzystano platformę internetową, dyskusje na temat prezentowanych publikacji były bardzo interesujące.

Ze strony ExKontakt, wspólnie z partnerami z Francji, przygotowaliśmy publikację podsumowująca 25 lat dyrektywy ATEX, w której wskazaliśmy obszary wymagające pogłębionej dyskusji.

Ponadto, prezentowane publikacje były bardzo interesujące i jak zwykle wyznaczające aktualne trendy badawcze w obszarze Ex.

Naszym zdaniem do najciekawszych publikacji dla użytkowników należały publikacje dotyczące bezpieczeństwa układów baterii Li-Ion, przegląd i analiza metod pomiaru rezystancji powierzchniowej, oraz badania pyłów nanocząstek, mieszanin hybrydowych oraz atmosfer mgły cieczy palnej.