ISHPMIE 2020

W dniach 27 do 31 lipca miała miejsce 13 konferencja ISHPMIE (13th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions). W bieżącym roku konferencja była organizowana przez PTB w Niemczech. Mimo, że tym razem w miejsce bezpośrednich...

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 po polsku

Dobiegają końca prace nad polską wersją językową normy EN IEC 60079-0:2018. Jak zwykle pojawia się sporo nowości, np. przygotowując się do integracji z normami EN ISO/IEC 80079-36 oraz -37 wszystkie odniesienia do „urządzeń elektrycznych” zastąpiono odniesieniami do...

60079-14 w języku polskim

Nareszcie doczekaliśmy się. Komitet techniczny KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem podjął decyzję dot. Opracowania polskiej wersji językowej normy EN 60079-14:2014-06 „Atmosfery wybuchowe — Część 14: Projektowanie, dobór i...

Nowa edycja normy 60079-19

Już jest. Dzięki wspólnemu wysiłkowi ekspertów właśnie została opublikowana 4 edycja normy dotyczącej napraw i remontów urządzeń przeciwwybuchowych: IEC 60079-19:2019-10. Norma w dalszym ciągu obejmuje jedynie urządzenia elektryczne (za wyjątkiem Exm). Nowa wersja...

Nowa edycja normy EN 1127-1 już jest

Właśnie (08.2019) ukazała się długo oczekiwana kolejna edycja normy EN 1127-1. Norma, będąca podstawową normą z zakresu dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) jest również zharmonizowana z dyrektywą maszynową (MD: 2006/42/WE). W przypadku dyrektywy MD norma EN 1127-1 jest normą...