Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn

Po długich oczekiwaniach dyskusjach i analizach, w końcu (14 czerwca 2023) ukazało się Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn. Rozporządzenie to zastępuje dyrektywę 2006/42/WE i co najważniejsze jako rozporządzenie UE nie wymaga wdrażania do przepisów krajowych....

PCIC Europe, Londyn 2022

Podczas tegorocznej konferencji PCIC w Londynie, mamy przyjemność zaprezentować nasze przemyślenia odnośnie do roli i treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Ex. Streszczenie Ostatnie badania wykazały brak spójności w treści instrukcji dotyczących urządzeń...

Dokumentacja na potrzeby certyfikacji Ex – Poradnik

Mamy przyjemność przedstawić Państwu przewodnik zawierający porady odnośnie zawartości przekazywanej na potrzeby certyfikacji dokumentacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (urządzeń Ex). Przewodnik został opracowany na podstawie publikacji IECEx OD 017:2019...

ISHPMIE 2020

W dniach 27 do 31 lipca miała miejsce 13 konferencja ISHPMIE (13th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions). W bieżącym roku konferencja była organizowana przez PTB w Niemczech. Mimo, że tym razem w miejsce bezpośrednich...