Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn

Po długich oczekiwaniach dyskusjach i analizach, w końcu (14 czerwca 2023) ukazało się Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn. Rozporządzenie to zastępuje dyrektywę 2006/42/WE i co najważniejsze jako rozporządzenie UE nie wymaga wdrażania do przepisów krajowych....

PCIC Europe, Londyn 2022

Podczas tegorocznej konferencji PCIC w Londynie, mamy przyjemność zaprezentować nasze przemyślenia odnośnie do roli i treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Ex. Streszczenie Ostatnie badania wykazały brak spójności w treści instrukcji dotyczących urządzeń...