W listopadzie 2022 ukazała się kolejna (już czwarta) edycja poradnika do dyrektywy 2014/34/UE (ATEX). Poradnik jest dokumentem bardzo użytecznym. Nie tylko podaje interpretacje poszczególnych zapisów dyrektywy ale też jest obowiązującą wykładnią postępowania jednostek notyfikowanych. Jeśli jesteś producentem i chcesz uzyskać wsparcie w kontakcie z JN, właśnie w poradniku je znajdziesz.
Zastanawiasz się, jakie dokumenty wydaje JN, co JN w obowiązku dołączyć do certyfikatu, kto jest właścicielem wyników badań, czy JN może użyć badania własne producenta? Odpowiedzi na te pytania (odpowiedzi wiążące) są właśnie w poradniku.