Podczas tegorocznej konferencji PCIC w Londynie, mamy przyjemność zaprezentować nasze przemyślenia odnośnie do roli i treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Ex.

Streszczenie

Ostatnie badania wykazały brak spójności w treści instrukcji dotyczących urządzeń Ex. Jako główny wkład w bezpieczeństwo w zakresie zapobiegania i ochrony przed wybuchem, producent dostarcza użytkownikowi pisemne instrukcje zawierające informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania, instalacji, naprawy, konserwacji i/lub remontu danego urządzenia itp.

Ponadto, w odniesieniu do zamierzonego zastosowania, sugeruje się rozważenie ulepszenia treści:

  • podanie kategorii urządzenia i/lub EPL określona przez producenta (normalne użytkowanie i niewłaściwe użycie);
  • określenie roli jednostek certyfikujących w ocenie instrukcji;
  • instrukcje jako dane wejściowe dotyczące oceny ryzyka wybuchu, np. ocena przestrzeni zagrożonej (uwalnianie substancji palnej, objętość, prawdopodobieństwo zagrożenia) ze względu na konstrukcję rozpatrywanego urządzenia,
  • dane wejściowe z określonych dostępnych norm, aby zapewnić ogólne zasady i szczegółowe wymagania dotyczące projektowania i formułowania informacji do wykorzystania.