Po długich oczekiwaniach dyskusjach i analizach, w końcu (14 czerwca 2023) ukazało się Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn. Rozporządzenie to zastępuje dyrektywę 2006/42/WE i co najważniejsze jako rozporządzenie UE nie wymaga wdrażania do przepisów krajowych. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio.

Czeka nas teraz intensywny okres dostosowywania się.

Daty_wdrazania_ExKontakt