Już jest. Dzięki wspólnemu wysiłkowi ekspertów właśnie została opublikowana 4 edycja normy dotyczącej napraw i remontów urządzeń przeciwwybuchowych: IEC 60079-19:2019-10.

Norma w dalszym ciągu obejmuje jedynie urządzenia elektryczne (za wyjątkiem Exm). Nowa wersja wprowadza wiele nowych informacji m. in. „ocenę przez osobę kompetentną”. Czekamy na wersję EN a następnie na wersję polską.