Właśnie (08.2019) ukazała się długo oczekiwana kolejna edycja normy EN 1127-1. Norma, będąca podstawową normą z zakresu dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) jest również zharmonizowana z dyrektywą maszynową (MD: 2006/42/WE). W przypadku dyrektywy MD norma EN 1127-1 jest normą typu B (wcześniejsze edycje były identyfikowane jako norma typu C). Jako najważniejsze uaktualnienia należy uznać doprecyzowanie (wyraźniejsze rozróżnienie) pomiędzy źródłami zapłonu „gorące powierzchnie” i „iskrami wytwarzanymi mechanicznie” oraz nowe informacje dotyczące oceny źródeł ultradźwięków.

Norma jeszcze nie jest ujęta w wykazie norm zharmonizowanych, ale na pewno będzie. Czekamy na wersję polską.