W księgarni internetowej Głównego Instytutu Górnictwa wciąż dostępna jest dwuczęściowa publikacja Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia (część 1 i część 2).

Ze słowa wstępnego: Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest obowiązkiem rozłożonym na wielu uczestników. Począwszy od konstruktorów, przez producentów, jednostki badawcze i oceniające, po instalatorów i użytkowników. Coraz większa znajomość procesów fizycznych i chemicznych będących podstawą produkcji przemysłowej oraz towarzyszących produkcji i rosnąca świadomość użytkowników zachęca do zgłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi. Mimo iż coraz większy obszar wiedzy inżynierskiej ujęty jest w normach technicznych – samych tylko norm zharmonizowanych z dyrektywą ATEX jest ponad 100 – nie ubywa obszarów wymagających nakładów badawczych. Również wymagania prawne nie są niezmienne.

Część 1 zawiera nastepujące publikacje:

 1. Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce
 2. Przyczyny wzrostu ciśnienia wybuchu mieszaniny gazowej we wnętrzu osłony ognioszczelnej
 3. Eliminacja zakłóceń wysokoczęstotliwościowych towarzyszących zjawisku spiętrzania ciśnienia wybuchu
 4. Udział GIG KD „BARBARA” w programie badawczym „PTB Ex Proficiency Testing Program” w ramach schematu certyfikacji IECEx
 5. Podstawowe wymagania prawne dotyczące urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów oraz aparatury sterowniczej przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX)
 6. Własności wybuchowe pyłów przemysłowych
 7. Systemy gazometryczne – funkcjonalność i bezpieczeństwo funkcjonalne
 8. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów ochronnych
 9. Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 10. Metoda oceny kompetencji personelu związanego z Dyrektywą ATEX

Część 2 zawiera:

 1. Dyrektywa 2014/34/UE – nowe spojrzenie na wyroby związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym
 2. Wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym kategorii 1G oraz
 3. Systemy zraszania w kombajnach górniczych a funkcje bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
 4. Subiektywna ocena funkcjonowania systemu dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B” z perspektywy producenta tkanin technicznych stosowanych w kopalniach węgla kamiennego
 5. Przerywacze płomienia jako system ochronny
 6. Badania porównawcze – program FT „Flame Transmission”
 7. Udział GIG KD „Barbara” w badaniach porównawczych „PTB Ex Proficiency Testing Program” – klasyfikacja temperaturowa
 8. Ocena iskrobezpieczeństwa z wykorzystaniem iskiernika vs. wykresy i metody symulacji
 9. Systemy iskrobezpieczne z ograniczeniem czasu trwania iskry sterowanym elektronicznie – „Power-i”
 10. Detekcja stężeń gazów wybuchowych – sposób na zmniejszenie ryzyka wybuchu
 11. Wartości etyczne w procesie oceny zgodności
 12. Zastosowanie metod numerycznych do analizy przebiegu ciśnienia wybuchu w osłonach ognioszczelnych
 13. „Dokument zabezpieczenia przed wybuchem” oraz wymagania prawne związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym w zakładach przemysłowych – spostrzeżenia
 14. Temperaturowa zależność zapewniania szczelności obudów
 15. Mieszaniny hybrydowe
 16. Techniki badania i zwalczania wybuchów pyłowych
 17. Procedura oceny systemów jakości zgodnie z dyrektywą 94/9/WE (ATEX)

Autorami poszczególnych rozdziałów są eksperci z bogatym doświadczeniem w swojej dziedzinie.