Obszary zabezpieczenia przed wybuchem oraz ochrony przeciwpożarowej zawsze są styczne. Zdarzenia pożarowe mogą być inicjowane wybuchem i odwrotnie. Regulacje prawne obejmujące te obszary, mimo iż pochodzą z tego samego roku (2010) posługują się innym językiem i nie zawsze eksperci z obydwu tych dziedzin stosują zamiennie nieprzystające do siebie pojęcia.

Podczas konferencji „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”, która miała miejsce w listopadzie 2018 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie podjęliśmy się próby  porównania i wskazania kluczowych punktów różnicujących oba obszary,

W zakładce PUBLIKACJE dostępna jest prezentacja z tamtego wystąpienia. Zachęcamy do lektury.