Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożenia wybuchem

dr inż.

Michał Górny

Dyrektywa ATEX

Urządzenia przeciwwybuchowe – odpowiedzialność producenta

Partnerzy
Google
Twitter
Spotify

O nas

Punkt kontaktowy Ex (ATEX, ATEX user, strefy Ex, zagrożenie wybuchem, urządzenia przeciwwybuchowe, urządzenia Ex).

Naszą misją jest wsparcie przedsiębiorstw, przedsiębiorców, kadry technicznej i BHP w zakresie zabezpieczeń przed wybuchem. Wymagania prawne nakładają na pracodawców szereg obowiązków, to pracodawca: stosuje środki, dokonuje przeglądu, dokonuje oceny ryzyka, zapewnia bezpieczeństwo i właściwy nadzór, klasyfikuje strefy, zapewnia spełnienie minimalnych wymagań, oznacza znakiem ostrzegawczym, sporządza Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, zapewnia szkolenie i ubiory, zapewnia warunki ewakuacji.

Nie zrobimy tego za Ciebie, ale dzięki naszemu wsparciu to Ty zrobisz ro najlepiej, bo Ty ponosisz odpowiedzialność.

Nasi eksperci pracują we wszystkich komitetach technicznych PKN, które zajmują się zabezpieczeniami przed wybuchem, mają wieloletnie doświadczenie techniczne i dydaktyczne, są autorami wielu publikacji z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem.

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu zabezpieczeń przed wybuchem, potrzebujesz wsparcia merytorycznego w kontaktach z kontrahentami, obawiasz się czy nie wziąłeś na siebie za dużej (niekorzystnej) odpowiedzialności, eksportujesz bądź importujesz wyroby przeciwwybuchowe, masz wątpliwości co do zasad regulujących wspólny rynek UE?

Oto jesteśmy!

Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn

Po długich oczekiwaniach dyskusjach i analizach, w końcu (14 czerwca 2023) ukazało się Rozporządzenie 2023/1230/EU w sprawie maszyn. Rozporządzenie to zastępuje dyrektywę 2006/42/WE i co najważniejsze jako rozporządzenie UE nie wymaga wdrażania do przepisów krajowych....

czytaj dalej

PCIC Europe, Londyn 2022

Podczas tegorocznej konferencji PCIC w Londynie, mamy przyjemność zaprezentować nasze przemyślenia odnośnie do roli i treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Ex. Streszczenie Ostatnie badania wykazały brak spójności w treści instrukcji dotyczących urządzeń...

czytaj dalej

Dokumentacja na potrzeby certyfikacji Ex – Poradnik

Mamy przyjemność przedstawić Państwu przewodnik zawierający porady odnośnie zawartości przekazywanej na potrzeby certyfikacji dokumentacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (urządzeń Ex). Przewodnik został opracowany na podstawie publikacji IECEx OD 017:2019...

czytaj dalej

ISHPMIE 2020

W dniach 27 do 31 lipca miała miejsce 13 konferencja ISHPMIE (13th International Symposium on Hazards, Prevention, and Mitigation of Industrial Explosions). W bieżącym roku konferencja była organizowana przez PTB w Niemczech. Mimo, że tym razem w miejsce bezpośrednich...

czytaj dalej

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 po polsku

Dobiegają końca prace nad polską wersją językową normy EN IEC 60079-0:2018. Jak zwykle pojawia się sporo nowości, np. przygotowując się do integracji z normami EN ISO/IEC 80079-36 oraz -37 wszystkie odniesienia do „urządzeń elektrycznych” zastąpiono odniesieniami do...

czytaj dalej

60079-14 w języku polskim

Nareszcie doczekaliśmy się. Komitet techniczny KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem podjął decyzję dot. Opracowania polskiej wersji językowej normy EN 60079-14:2014-06 „Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż...

czytaj dalej

Nowa edycja normy 60079-19

Już jest. Dzięki wspólnemu wysiłkowi ekspertów właśnie została opublikowana 4 edycja normy dotyczącej napraw i remontów urządzeń przeciwwybuchowych: IEC 60079-19:2019-10. Norma w dalszym ciągu obejmuje jedynie urządzenia elektryczne (za wyjątkiem Exm). Nowa wersja...

czytaj dalej

Normalizacja

W zakresie zabezpieczeń przed wybuchem, tematy normalizacyjne prowadzone są przez komitety PKN:

– KT64 ds. Elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych z siedzibą w Katowicach (GIG)
– KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego z siedzibą w Warszawie (PKN).

Plany prac oraz wykazy najnowszych i planowanych norm dostępne są na stronie www.pkn.pl

Komitet ATEX

W przygotowaniu

Edukacja

Dobiega końca kolejna (VIII edycja) studiów podyplomowych Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dwusemestralne studia prowadzone są przez Główny Instytut Górnictwa, dla uczestników studiów jest możliwość uzyskania dofinansowania szczegóły tutaj.

Studia w dwusemestralnym cyklu akademickim realizowane są przez uznanych w kraju ekspertów wywodzących się ze środowiska akademickiego i inżynierskiego. Studia adresowane są do osób eksploatujących bądź projektujących instalacje, w których występują atmosfery potencjalnie wybuchowe (przestrzennie zagrożenia wybuchem).

Program studiów oparty jest na wiedzy akademickiej, eksperckiej, na praktyce wynikającej z badań laboratoryjnych, analiz zagrożeń oraz z badań powypadkowych.
Przekazywane wiadomości oparte są na aktualnym stanie wiedzy, np. podczas studiów omawia się informacje podane w ok. 120 normach.

Tematyka:
– Wybuchowość pyłów, gazów i par cieczy palnych
– Wyroby przeciwwybuchowe – wymagania prawne
– Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe – techniki zabezpieczeń
– Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Metodyka oceny ryzyka zapłonu od urządzeń
przeciwwybuchowych
– Urządzenia i systemy iskrobezpieczne, promieniowanie optyczne a zagrożenie wybuchem
– Powtarzalność produkcji urządzeń przeciwwybuchowych
– Systemy ochronne w instalacjach pyłowych
– Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach Ex
– Przestrzenie zagrożone wybuchem – klasyfikacja i dobór urządzeń
– Eksplozymetria
– Poważne awarie przemysłowe – dyrektywa SEVESO
– Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
– Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń
– Przerywacze płomienia, przeciwwybuchowe napędy spalinowe oraz wentylatory Ex
– Organizacja bezpieczeństwa pracy
– Ryzyko w przestrzeniach zagrożonych wybuchem związane z miejscami pracy
– Elektrostatyka
– Praktyka badań urządzeń przeciwwybuchowych – wizyta w laboratoriach KD „BARBARA”
– Zastosowanie metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Studenci otrzymują materiały wykładowe w wersji elektronicznej jeszcze przed zajęciami aby mogli się przygotować do ew. pytań i dyskusji, a każda edycja studiów nadąża za aktualnymi zmianami i potrzebami rynkowymi.

Zachęcamy.

Po godzinach

Nasze aktywności i pasje nie ograniczają się jedynie do aktywności zawodowej, w tym dziale prezentujemy to co nas ostatnio zainteresowało:

Grafika Ex: przykład obrazu „powstałego” jako efekt prób wybuchowych.

Publikacje

W tym dziale przedstawiamy ciekawe naszym zdaniem publikacje, są to zarówno publikacje autorskie jak i oficjalne poradniki przydatne dla osób zajmujących się tematyką zabezpieczeń przed wybuchem.

Poradniki

Blue Guide (Niebieski przewodnik. Wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej)

Poradnik ATEX (ATEX 2014/34/EU Guidelines)

Prezentacje

Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX user) – wdrażanie (dr inż. M. Górny). Konferencja: Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej

Publikacje

Ognioszczelne wpusty kablowe w górnictwie – praktyka stosowania (dr inż. M. Górny).Publikacja w miesięczniku Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie.

Poradnik ATEX (ATEX 2014/34/EU Guidelines)

Kategorie

Online Banking
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
Home Loans
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
Business Banking
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
Credit Cards
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
Travel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.
Money Management
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

The Future of Banking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Home & Auto Loans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Praesent Sapien Massa Convallis a Pellentesque Nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consequat.

Client Since 1995

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consequat.

Client Since 1995

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consequat.

Client Since 1995

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consequat.

Client Since 1995

Partnerzy

Masz jakieś pytania ? Szukasz hasła do publikacji?

Napisz do nas wiadomość

Napisz do nas

8 + 14 =